9 Nisan 2012 Pazartesi

Vatandaşlık 2.dönem 1.yazılı


ADI.SOYADI:                                                                              SINIF:                           NO:                              ALDIĞI NOT:
2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8.SINIF VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAVIDIR.
                                                                                                                SORULAR

1. Kişilerin doğdukları andan itibaren sırf insan olmalarından dolayı elde ettikleri ve diğer tüm hakların kullanımı için gereken hak aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sağlık Hakkı
b) Eğitim Hakkı
c) Yaşama Hakkı
d) Özel hayatın gizliliği hakkı


2.
Beni hor görme kardeşim
Sen altınsın ben tunç muyum?
Aynı vardan var olmuşuz
Sen gümüşsün ben sac mıyım?

Ne var ise sende bende
Aynı varlık her bedende
Yarın mezara girende
Sen toksun da ben aç mıyım?

Âşık Veysel’in yukarıda verilen şiirinde
I.   Eşitlik
II.  Hoşgörü
III. Özgürlük
IV.  Çalışkanlık
gibi kavramlardan hangilerine değindiği söylenebilir?
a) I ve II           b) I ve III       c) II ve III         d) III ve IV


3. Aşağıdaki düşünürlerin sözlerinden hangisi insanların birbirinden farklı ve özel olduğunu anlatmaya yöneliktir?
a) “Her insan bir dünyadır.” – Herbert
b) “İnsan düşünme ve akıl yürütme yeteneği ile donatılmış tek varlıktır.” - Cicero
c) “İnsan, aklına uygun olarak davrandığı ölçüde özgürdür  “- Leibniz
d) “Hiçbir varlık, insan kadar yükselemez ve onun kadar alçalamaz.” - Friedrich Holderin


4. Bir ülkenin demokratik bir ülke olabilmesi için aşağıdaki şartlardan hangisini taşıması zorunlu değildir?
a) Cumhuriyet yönetimiyle yönetilmesi
b) Hukukun üstünlüğünü savunması
c) Siyasi partilerin bulunması
d) Katılım ve çoğulculuk ilkelerine uyması


5. Demokrasi kavramıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) İnsana ve topluma değer veren bir yönetim şeklidir.
b) İnsanın sahip olduğu hak ve özgürlükleri çağdaş boyutlarda geliştirmeye çalışır.
c) İnsanın kişiliğini özgürce geliştirmesine olanak sağlar.
d) Toplumu bireyin üstünde tutar.


6. Hukuksal olarak bir ülkeye vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkese  ……………..  denir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Millet        b) Vatandaş       c) Toplum       d) Halk7. Aşağıdaki davranışlardan hangisi sorumlu bir vatandaşın ortaya koyacağı davranış biçimi değildir?
a) Seçimlerde oy kullanmak
b) Kazancı oranında özel kuruluşlara vergi vermek
c) Askerlik görevini kısa dönem olarak yapmak
d) Şikâyetini dilekçe ile bildirmek


8. Saat sabahın 9’u. Kahvaltımızı yapıp annem ve babamla beraber en son karne almaya gittiğim gün gördüğüm okuluma gittik. Okul bahçesi çok kalabalıktı. Hepsinin yerel seçimde oy kullanmaya gelmişti. Annem ve babam da oylarını kullandıktan sonra hep beraber arabamıza binip yazlığımıza geçtik ve tatilimizin tadını şimdiden çıkarmaya başladık.
          Yukarıda verilen parçada aşağıdaki temel hak ve özgürlüklerden hangisine değinilmemiştir?
a) Haberleşme Hürriyeti
b) Eğitim Hakkı
c) Seçme ve seçilme Hakkı    
d) Seyahat Özgürlüğü


9.
İfadeler
Benzer
Farklı
İlgilerimiz

ü   
Yeteneklerimiz

ü   
Fiziksel Özelliklerimiz

ü   
Giyim tarzımız

ü   
Parmak İzimiz

ü   

Verilen tablodan çıkarılabilecek ortak yargı aşağıdakilerden hangisidir?
a) İnsanlar birbirlerine benzemek istemezler.
b) Her birey özeldir.
c) İnsanların en önemli farklılığı parmak izidir.
d) Yeteneklerimizi yeri geldiğinde değiştirebiliriz.


10.Aşağıdakilerden hangisi bir sivil toplum örgütü değildir?
a)Okul Koruma Derneği
b)Mehmetçik Vakfı
c)Milli Eğitim Bakanlığı
d)TEMA Vakfı

11. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde yer alan temel hak ve özgürlüklerle ilgili maddeler genellikle   “tüm insanlar,herkes,hiç kimse” gibi ifadelerle başlamaktadır.
  Bu durum,insan hakları kavramının hangi özelliğini daha çok vurgular?
 a)Yasalarla korunduğu
 b)Evrensel nitelik taşıdığı
 c)Ahlaki temele dayandığı
 d)Doğuştan kazanıldığı12. Çevremize baktığımızda herkesin ilgi ve yeteneğine göre farklı işler yaptığını görürüz. Kimi bakkal, kimi kasap, kimi ayakkabı tamircisi, kimi tesisatçı, kimi doktor, kimi, öğretmen, kimisi de polistir. Bu işlerin her biri toplumun bir ihtiyacını karşılar. Sıraladığımız bu mesleklerin biri diğerini tamamlar. Toplumdaki bireylerin huzurlu bir şekilde birlikte yaşamasına yardımcı olur.
 Buna göre;
 I. İnsanlar birey olarak toplumun bir parçasıdır.
II. Topluma faydalı olabilmek için en çok kazanç sağlayan meslekler tercih edilmelidir.
III.Her birey yaşamını sürdürebilmek için diğer bireylere ihtiyaç duyar.
Yargılardan hangilerine ulaşılabilir?
a) Yalnız I                                b) I ve II                                   c) I ve III                                 d) II ve III


13. Kişilerle devlet arasında anayasa ve yasalarla belirlenmiş olan karşılıklı hak ve ödevlere                                                                dayanan bağa ne denir?   
a)Eşitlik                          b)Özgürlük     
c)Sorumluluk                  d)Vatandaşlık14. Demokrasilerde egemenliğin kaynağı hangisidir?
a)Devlet                                     b)Millet         
c)Meclis                                     d)Hükümet15.Aşağıdakilerden hangisi,demokrasinin temel ilkelerinden değildir?
a)Hukukun üstünlüğü
b)Milli Egemenlik
c)Özgürlük ve eşitlik
d)Güçler birliği ilkesinin uygulanması


16.Aşağıdakilerden hangisi,vatandaşlık haklarından değildir?
a)Kanunlara uymak
b)Eğitim almak için okula gitmek
c)Tedavi için hastaneye gitmek
d)Bir sorunu çözmek için dilekçe yazmak


17.Aşağıdaki ifadelerden doğru olana D,yanlış olana Y yazınız.(20 puan)


……………..Vatandaş olma bincine sahip olan bireyler başkalarının da haklarına saygı duyarlar.

……………..Yasama,Yürütme,Yargı görevlerinin ayrı kurumlar tarafından yerine getirilmesine Güçler Ayrılığı İlkesi denir.


……………..Demokrasilerde egemenlik belirli bir grubun elindedir.

…………….Sivil Toplum Örgütleri,devlete bağlı olarak çalışan kurumlardır.


…………….İnsan Hakları dokunulmaz,devredilmez ve vazgeçilmez haklardır.
Not:17.soru 20, diğer sorular 5 puandır.
                 Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Vatandaşlık 2.dönem 1.yazılı


ADI.SOYADI:                                                                              SINIF:                           NO:                              ALDIĞI NOT:
2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8.SINIF VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAVIDIR.
                                                                                                                SORULAR

1. Kişilerin doğdukları andan itibaren sırf insan olmalarından dolayı elde ettikleri ve diğer tüm hakların kullanımı için gereken hak aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sağlık Hakkı
b) Eğitim Hakkı
c) Yaşama Hakkı
d) Özel hayatın gizliliği hakkı


2.
Beni hor görme kardeşim
Sen altınsın ben tunç muyum?
Aynı vardan var olmuşuz
Sen gümüşsün ben sac mıyım?

Ne var ise sende bende
Aynı varlık her bedende
Yarın mezara girende
Sen toksun da ben aç mıyım?

Âşık Veysel’in yukarıda verilen şiirinde
I.   Eşitlik
II.  Hoşgörü
III. Özgürlük
IV.  Çalışkanlık
gibi kavramlardan hangilerine değindiği söylenebilir?
a) I ve II           b) I ve III       c) II ve III         d) III ve IV


3. Aşağıdaki düşünürlerin sözlerinden hangisi insanların birbirinden farklı ve özel olduğunu anlatmaya yöneliktir?
a) “Her insan bir dünyadır.” – Herbert
b) “İnsan düşünme ve akıl yürütme yeteneği ile donatılmış tek varlıktır.” - Cicero
c) “İnsan, aklına uygun olarak davrandığı ölçüde özgürdür  “- Leibniz
d) “Hiçbir varlık, insan kadar yükselemez ve onun kadar alçalamaz.” - Friedrich Holderin


4. Bir ülkenin demokratik bir ülke olabilmesi için aşağıdaki şartlardan hangisini taşıması zorunlu değildir?
a) Cumhuriyet yönetimiyle yönetilmesi
b) Hukukun üstünlüğünü savunması
c) Siyasi partilerin bulunması
d) Katılım ve çoğulculuk ilkelerine uyması


5. Demokrasi kavramıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) İnsana ve topluma değer veren bir yönetim şeklidir.
b) İnsanın sahip olduğu hak ve özgürlükleri çağdaş boyutlarda geliştirmeye çalışır.
c) İnsanın kişiliğini özgürce geliştirmesine olanak sağlar.
d) Toplumu bireyin üstünde tutar.


6. Hukuksal olarak bir ülkeye vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkese  ……………..  denir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Millet        b) Vatandaş       c) Toplum       d) Halk7. Aşağıdaki davranışlardan hangisi sorumlu bir vatandaşın ortaya koyacağı davranış biçimi değildir?
a) Seçimlerde oy kullanmak
b) Kazancı oranında özel kuruluşlara vergi vermek
c) Askerlik görevini kısa dönem olarak yapmak
d) Şikâyetini dilekçe ile bildirmek


8. Saat sabahın 9’u. Kahvaltımızı yapıp annem ve babamla beraber en son karne almaya gittiğim gün gördüğüm okuluma gittik. Okul bahçesi çok kalabalıktı. Hepsinin yerel seçimde oy kullanmaya gelmişti. Annem ve babam da oylarını kullandıktan sonra hep beraber arabamıza binip yazlığımıza geçtik ve tatilimizin tadını şimdiden çıkarmaya başladık.
          Yukarıda verilen parçada aşağıdaki temel hak ve özgürlüklerden hangisine değinilmemiştir?
a) Haberleşme Hürriyeti
b) Eğitim Hakkı
c) Seçme ve seçilme Hakkı    
d) Seyahat Özgürlüğü


9.
İfadeler
Benzer
Farklı
İlgilerimiz

ü   
Yeteneklerimiz

ü   
Fiziksel Özelliklerimiz

ü   
Giyim tarzımız

ü   
Parmak İzimiz

ü   

Verilen tablodan çıkarılabilecek ortak yargı aşağıdakilerden hangisidir?
a) İnsanlar birbirlerine benzemek istemezler.
b) Her birey özeldir.
c) İnsanların en önemli farklılığı parmak izidir.
d) Yeteneklerimizi yeri geldiğinde değiştirebiliriz.


10.Aşağıdakilerden hangisi bir sivil toplum örgütü değildir?
a)Okul Koruma Derneği
b)Mehmetçik Vakfı
c)Milli Eğitim Bakanlığı
d)TEMA Vakfı

11. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde yer alan temel hak ve özgürlüklerle ilgili maddeler genellikle   “tüm insanlar,herkes,hiç kimse” gibi ifadelerle başlamaktadır.
  Bu durum,insan hakları kavramının hangi özelliğini daha çok vurgular?
 a)Yasalarla korunduğu
 b)Evrensel nitelik taşıdığı
 c)Ahlaki temele dayandığı
 d)Doğuştan kazanıldığı12. Çevremize baktığımızda herkesin ilgi ve yeteneğine göre farklı işler yaptığını görürüz. Kimi bakkal, kimi kasap, kimi ayakkabı tamircisi, kimi tesisatçı, kimi doktor, kimi, öğretmen, kimisi de polistir. Bu işlerin her biri toplumun bir ihtiyacını karşılar. Sıraladığımız bu mesleklerin biri diğerini tamamlar. Toplumdaki bireylerin huzurlu bir şekilde birlikte yaşamasına yardımcı olur.
 Buna göre;
 I. İnsanlar birey olarak toplumun bir parçasıdır.
II. Topluma faydalı olabilmek için en çok kazanç sağlayan meslekler tercih edilmelidir.
III.Her birey yaşamını sürdürebilmek için diğer bireylere ihtiyaç duyar.
Yargılardan hangilerine ulaşılabilir?
a) Yalnız I                                b) I ve II                                   c) I ve III                                 d) II ve III


13. Kişilerle devlet arasında anayasa ve yasalarla belirlenmiş olan karşılıklı hak ve ödevlere                                                                dayanan bağa ne denir?   
a)Eşitlik                          b)Özgürlük     
c)Sorumluluk                  d)Vatandaşlık14. Demokrasilerde egemenliğin kaynağı hangisidir?
a)Devlet                                     b)Millet         
c)Meclis                                     d)Hükümet15.Aşağıdakilerden hangisi,demokrasinin temel ilkelerinden değildir?
a)Hukukun üstünlüğü
b)Milli Egemenlik
c)Özgürlük ve eşitlik
d)Güçler birliği ilkesinin uygulanması


16.Aşağıdakilerden hangisi,vatandaşlık haklarından değildir?
a)Kanunlara uymak
b)Eğitim almak için okula gitmek
c)Tedavi için hastaneye gitmek
d)Bir sorunu çözmek için dilekçe yazmak


17.Aşağıdaki ifadelerden doğru olana D,yanlış olana Y yazınız.(20 puan)


……………..Vatandaş olma bincine sahip olan bireyler başkalarının da haklarına saygı duyarlar.

……………..Yasama,Yürütme,Yargı görevlerinin ayrı kurumlar tarafından yerine getirilmesine Güçler Ayrılığı İlkesi denir.


……………..Demokrasilerde egemenlik belirli bir grubun elindedir.

…………….Sivil Toplum Örgütleri,devlete bağlı olarak çalışan kurumlardır.


…………….İnsan Hakları dokunulmaz,devredilmez ve vazgeçilmez haklardır.
Not:17.soru 20, diğer sorular 5 puandır.
                 Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder